Nasza oferta

NASZA OFERTA

Realizujemy inwestycje kompleksowo w charakterze Generalnego Wykonawcy, jak również świadczymy usługi podwykonawcze – specjalizujemy się w następujących pracach budowlanych:

Roboty ziemne – drogowe

 • Roboty rozbiórkowe:
  • rozbiórki nawierzchni z kostki betonowej oraz bitumicznych;
  • rozbiórki podbudów oraz rozkuwanie elementów
  • betonowych i fundamentów;
  • wywóz i utylizacja gruzu.
 • Roboty ziemne:
  • wykopy pod fundamenty;
  • wykopy pod koryta ulic i dróg;
  • niwelacja terenu i profilowanie;
  • zagęszczanie gruntu (zagęszczarki, walce) wykonanie nasypów;
  • profilowanie skarp;
  • wzmacnianie nasypów,gruntu geotkaninami.
 • Podbudowy:
  • tłuczniowe;
  • bitumiczne;
  • betonowe – stabilizacja cementem.
 • Nawierzchnie:
  • kostka betonowa wibroprasowana, płyty chodnikowe;
  • kostka granitowa i bazaltowa;
  • płyty drogowe;
  • krawężniki i obrzeża (betonowe, granitowe).
 • Kształtowanie terenów zielonych oraz mała architektura:
  • profilowanie terenu (ręczne i mechaniczne);
  • zakładanie i pielęgnacja zieleni chodniki, dojścia do domów, alejki ogrodowe;
  • murki z elementów betonowych;
  • ogrodzenia bramy, furtki
 • Odwodnienie:
  • odwodnienia liniowe typu „ACO”
  • cieki betonowe i z kostki betonowej
  • regulacja włazów kanalizacyjnych i kratek ściekowych.

Kompleksowa Realizacja Inwestycji dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych

 • projekty;
 • uzyskanie niezbędnych decyzji oraz pozwoleń;
 • prowadzenie budowy;
 • zawieranie niezbędnych umów  dostawcami mediów;
 • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;
 • wykończenie „pod klucz”
 • przekazanie ukończonej inwestycji.

Roboty budowlano – konstrukcyjne (budynki mieszkalne, usługowe oraz obiekty komercyjne)

 • fundamenty;
 • stany surowe otwarte;
 • stany surowe zamknięte;
 • inwestycje „pod klucz”

Roboty instalacyjne – sieciowe

 • przyłącza kanalizacyjne, wodociągowe, gazowe;
 • sieci kanalizacyjne, wodociągowe, gazowe;
 • przebudowy sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, gazowej.